Produkty

Konsola zarządzania


Monitoruj zabezpieczenia urządzeń
Konsola umożliwia monitorowanie kondycji wszystkich urządzeń z jednego miejsca, przeglądanie liczby zablokowanych zagrożeń, planowanie regularnych skanowań i wykonywanie innych działań.


Szybka konfiguracja
Łatwo grupuj urządzenia, twórz szablony ustawień, planuj zadania i zdalnie wdrażaj ochronę antywirusową (nie musisz posiadać wiedzy technicznej).


Oszczędzaj przepustowość
Pobieraj aktualizacje definicji wirusów i programów, po czym rozpowszechniaj je na wszystkich urządzeniach za pośrednictwem jednego pulpitu nawigacyjnego.


Zarządzaj ochroną wszystkich swoich urządzeń z jednego miejsca bez dodatkowych opłat


Funkcje konsoli zarządzania
Pulpit zarządzania i tworzenie raportów
Wyświetlaj raporty dotyczące zagrożeń, zadań lub urządzeń, monitoruj stan licencji itp.
Powiadomienia
Otrzymuj powiadomienia o krytycznych zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa, informacje o systemie, cyklach rozliczeniowych itp. Łatwo dostosuj sposób, czas i miejsce otrzymywania powiadomień.
Obsługiwane systemy operacyjne na urządzeniach
Konsola może być wdrażana w następujących systemach operacyjnych i z nimi synchronizowana:
Stacje robocze z systemem Windows
Serwery oparte na systemie Windows
Stacje robocze Mac
Android (wkrótce)
iOS (wkrótce)
Wdrażanie urządzeń
Łatwe do zainstalowania, zarządzania i wdrażania rozwiązanie zabezpieczające — potrafi także usunąć oprogramowanie zabezpieczające powodujące występowanie konfliktów.
Zdalne wdrażanie (za pośrednictwem usługi Active Directory) (wkrótce)
Wdrażanie ręczne (za pomocą pobranego pliku EXE, DMG, MSI)
Instalator wysłany pocztą e-mail
Możesz zdecydować, aby dowolne konkurencyjne oprogramowanie antywirusowe zostało odinstalowane
Rodzaje zadań
Skanowania (skanowanie szybkie, pełne skanowanie systemu, skanowanie podczas uruchamiania, skanowanie niestandardowe)
Aktualizacje oprogramowania
Aktualizacje definicji wirusów
Zamykanie urządzeń
Restartowanie urządzeń
Wysyłanie komunikatów do urządzenia
Aktywowanie urządzeń
Aktywuj nowo zainstalowane urządzenia ręcznie lub automatycznie.
Planowanie zadań
Uruchamiaj zadania natychmiast lub planuj ich wykonanie w określonym momencie.
Lokalny serwer aktualizacji
Oszczędzaj przepustowość. Wystarczy raz pobrać aktualizacje na jednym, wybranym urządzeniu (mirroring), a następnie rozpowszechnić je na innych urządzeniach.
Grupy urządzeń
Organizuj urządzenia, dzieląc je na logiczne grupy i podgrupy.
Ustawienia urządzenia (zasady)
Twórz i stosuj określone ustawienia dla wybranych urządzeń lub grup.
Konsola w chmurze
Brak kosztów instalacji i konserwacji, aktualizacje automatyczne. Dostępność z dowolnego miejsca i urządzenia
Uprawnienia użytkownika
Możliwość skonfigurowania różnych ról administratora z uprawnieniami dla różnych użytkowników konsoli. (wkrótce)